music-note-png_kopie.png

logotrans

 

music-note-png_kopie.png

Betaling inschrijfgeld
De bijdrage per kind is 25 euro. Wij verzoeken u het verschuldigde bedrag over te maken op ons bankrekeningnummer. U ontvangt géén acceptgirokaart. De uiterste betaaldatum is 10 juli. Na 10 juli 2023 gaan we de kinderen indelen.

Rekeningnummer: NL76RABO0122833279
Ten name van Stichting Huttendorp Ursem
Vermeld bij betaling de naam en geboortedatum van uw kind.

Teruggave inschrijfgeld  
Indien u de deelname aan Huttendorp Ursem wilt annuleren na 110 juli 2023 krijgt u alleen met een geldige reden het inschrijfgeld terug minus €5,- administratiekosten. Of er sprake is van een geldige reden voor de annulering staat ter vrije beoordeling van het bestuur van Stichting Huttendorp Ursem.

Als geldige reden voor de annulering kan onder andere worden aangemerkt:

  • Een lichamelijke klacht van de deelnemer op basis van een doktersverklaring
  • Overlijden van familie van de deelnemer (eerste en tweedegraads bloedverwanten)

Als geldige reden voor de annulering kan niet worden aangemerkt:

  • Vakantie tijdens Huttendorp Ursem
  • Ruzie met vriendjes/vriendinnetjes
  • Verhuizing
  • Gebrek aan motivatie

Overmacht
Stichting Huttendorp Ursem is gerechtigd om op ieder moment wegens een dringende reden Huttendorp Ursem geheel of gedeeltelijk af te gelasten. Of er sprake is van een dringende reden staat ter vrije beoordeling van het bestuur van Stichting Huttendorp Ursem. Indien Huttendorp Ursem om wat voor reden dan ook in zijn geheel zal moeten worden afgelast, zal de reeds betaalde inschrijfgelden, na aftrek van de gemaakte kosten, worden terug betaald.

Omgangsvormen: houding en gedrag
Deelnemers aan Huttendorp Ursem dienen beleefd en vriendelijk te zijn tegen iedereen die hen aanspreekt en die door hen wordt aangesproken. Wanneer een deelnemer aan Huttendorp Ursem zich niet naar behoren gedraagt, kan hij/zij een officiële waarschuwing van een vrijwilliger van Huttendorp Ursem krijgen. Na twee officiële waarschuwingen volgt er uitsluiting van verdere deelname aan Huttendorp Ursem.

Aansprakelijkheid
Stichting Huttendorp Ursem kan niet aansprakelijk worden gesteld voor vernieling, beschadiging of vermissing van eigendommen van deelnemers of vrijwilligers tijdens activiteiten of andere werkzaamheden van Stichting huttendorp Ursem.

Schade Stichting Huttendorp Ursem
Indien deelnemers en/of vrijwilligers schade toebrengen aan eigendommen van Stichting Huttendorp Ursem of mensen/organisaties die door Stichting Huttendorp Ursem worden ingezet dan zal de stichting de schade verhalen op de veroorzaker van deze schade of zijn/haar ouders/verzorgers.

Beeldmateriaal
Stichting huttendorp Ursem heeft het recht beeldmateriaal gemaakt tijdens Huttendorp Ursem waarop deelnemers en/of vrijwilligers op afgebeeld staan vrij te gebruiken voor promotionele doeleinden.

rabobank.jpgRuiter_dakkapellen_staand.jpgkoggeland.jpglogo_heddes.jpgnicovandenes.jpglogo-son.JPGMiedema_Loodgieters.jpgID_logistics.jpgkuyn.jpgMiluxlogo.jpgutts.jpgmarkkoning.jpgRicks_Kitchen.JPGborst.pngwittewiel.jpgbeentjes.jpgMarijke-Beek-fotografie-logo.jpgSPAR_TIJMS_.jpgDeJonghebouwerLOGO.jpgsps.jpggeneralcarsparts.jpgLogo-Witte-Installatie_bijgesneden.jpgjoostspilAUDIO.jpgclaassen-timmerwerken.jpgDJU_logo_woordmerk_pay_off_RGB_emailfooter_S03_1.jpgbouwned.jpgLuucsMO-01.jpg